Zorgvraagzoeker


Voor de leeftijd van 0-5 jaar (Sloepke) en (vooral) Kleine Beer is ‘vermoeden van een handicap’ ook al voldoende voor begeleiding.


Let op, om privacy redenen ziet u slechts een selectie van onze berichtjes.
Als familielid of begeleider kan u zich aanmelden voor het volledige overzicht.

Opdrachtverklaring

 

De belangrijkste reden van bestaan van DVC Sint-Jozef is gegroeid vanuit de overtuiging dat alle mensen recht hebben op een eigen plek in de maatschappij.


Een ieder heeft recht op een kwalitatief leven verrijkt met dromen, wensen en doelen.

Daarom bieden wij ondersteuning en begeleiding aan personen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Samen met hen en hun directe omgeving streven we naar een maximale integratie in onze maatschappij.

 

Wij zetten ons in om de mogelijkheden van de cliënt zo breed als het kan aan te spreken. We bieden hierbij kansen voor zijn/haar ontplooiing als volwaardig deelnemer aan het leven.

 

 

Wij inspireren ons op een christelijke visie waarin bepaalde aspecten voor ons essentiële basiswaarden zijn:

 

  • respect voor de eigenheid van elke persoon
  • evenwaardigheid van alle mensen
  • de erkenning van een eigen-waardige plaats in de maatschappij
  • het recht op het maken van eigen keuzes en beslissingen

 

 

Onze doelstellingen zijn:

 

  • een aanbod op maat uitwerken op gebied van zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en/of opvang

 

  • totaalbegeleiding bieden met aandacht voor:

 

eenheid van lichaam en geest

optimaal persoonlijk evenwicht

harmonie in relaties en gevoelens

interactie en open dialoog met de omgeving 

 

  • het organiseren van een dynamisch team dat snel kan inspelen op individuele vragen

 

  • ons met een open houding en maatschappijgericht engagement in te zetten om sociale projecten met dezelfde visie mee richting te geven en te ondersteunen.


 

Gemaakt in De Webfabriek
Gelieve er rekening mee te houden dat het publieke gedeelte van onze website, het gedeelte dat door onze cliënten gegenereerd wordt, kan afwijken van de voorwaarden die kenmerkend zijn voor het AnySurfer-label.