Zorgvraagzoeker


Voor de leeftijd van 0-5 jaar (Sloepke) en (vooral) Kleine Beer is ‘vermoeden van een handicap’ ook al voldoende voor begeleiding.


Let op, om privacy redenen ziet u slechts een selectie van onze berichtjes.
Als familielid of begeleider kan u zich aanmelden voor het volledige overzicht.

Disha-groep

 

logo Disha-groep

 

DVC Sint-Jozef heeft met de vzw’s Rotonde, Spectrum, De Ploeg en Huize Walden vier partners uit de regio waarmee ze nauw samenwerkt. Alle vijf de organisaties zijn ervan overtuigd dat structureel samenwerken de meeste slaagkansen biedt om, over de doelgroepen heen, gedifferentieerde zorg aan te kunnen bieden.

 

De vijf social-profitorganisaties vormen samen de Disha-groep. Disha staat voor ...

 

... duurzaam, innoverend, sociaal, harmonisch, Antwerpen ...

 

en is tevens een Indisch woord wat betekent

 

Betere toekomstperspectieven!

 


Dit unieke samenwerkingsverband laat tevens toe om een actieve, gemeenschappelijke bijdrage te leveren aan de regionale zorgafstemming. Het maakt het tevens mogelijk om de sterktes van verschillende partners samen te voegen en betere en meer geschikte kansen te creëren voor de cliënten.

 

Lees hier het Disha-magazine 1 en Disha-magazine 2

 

 


 

De Ploeg vzw

De Ploeg vzw is een door de VDAB erkend expertisecentrum voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook jongeren met leermoeilijkheden en mensen die reeds werken kunnen bij De Ploeg terecht voor begeleiding, opleiding en bemiddeling. Samen met de gespecialiseerde trajectbegeleidingsdienst, de cliënt en zijn sociaal netwerk zoeken ze de meest aangewezen weg naar een geschikte job in het normaal economische circuit.
Voor meer info: www.deploeg.be

 

 

Rotonde vzw

Rotonde vzw is ondernemend in de zorg voor volwassenen met een beperking. We bieden een gevarieerd aanbod aan 250 cliënten op locaties in Kapellen, Brasschaat, Stabroek en Antwerpen. In verschillende woonvormen bieden we zowel ondersteuning aan personen met een handicap die maatschappelijk geïntegreerd zijn, als aan personen die intensieve zorg nodig hebben. In onze dagcentra bieden we tal van activiteiten aan, gaande van ambachtelijke, arbeidsmatige ateliers tot zeer belevingsgerichte ateliers waarbij vooral gewerkt wordt op stimuleren van de zintuigen. In al onze activiteiten vertrekken we steeds vanuit de visie om onze cliënten aan te spreken vanuit hun talenten en niet vanuit hun beperkingen.

Voor meer informatie: www.rotonde.eu
 

 

Spectrum vzw

Spectrum vzw  biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een matige of ernstige mentale beperking.  De zorg en ondersteuning worden concreetvertaald in dagopvang of verschillende vormen van woonondersteuning.Dit alles op maat van de cliënt en in samenspraak met zijn netwerk.Vzw Spectrum is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend voor 4 deelwerkingen. Er zijn 76 erkende begeleidingsplaatsen.- Tehuis Niet Werkenden ‘De Regenboog’ is erkend voor opvang en begeleiding van 22 volwassenen met een matige tot ernstige mentale beperking

- Dagcentrum ‘De Oever’ is erkend voor opvang en begeleiding van 46 volwassen deelnemers met een matige tot ernstige mentale beperking.

 - Beschermd Wonen ‘De Kade’ is erkend voor 4 bewoners.
 - Dienst Inclusieve Ondersteuning ‘De Dijk’ bestaat uit 2 erkende plaatsen DIO en 2 erkende plaatsen Geïntegreerd Wonen.
Voor meer info: www.spectrumvzw.be

 

 

Huize Walden

Huize Walden is een centrum met individuele woongelegenheden en levert 'zorg-op-maat' voor volwassenen met een fysieke beperking.  Om deze service te kunnen bieden beschikt het over 45 studio's, iedere studio belichaamt een persoonlijke thuis voor de bewoners. Zo heeft de voorziening als hoofddoel haar bewoners tot zefstandigheid in hun persoonlijke omgeving te stimuleren met een maximale integratie in onze samenleving tot gevolg.

Voor meer info: www.huizewalden.be

 

 

 

 

Gemaakt in De Webfabriek
Gelieve er rekening mee te houden dat het publieke gedeelte van onze website, het gedeelte dat door onze cliënten gegenereerd wordt, kan afwijken van de voorwaarden die kenmerkend zijn voor het AnySurfer-label.